റോഡ് ഷോ

റോഡ് ഷോ

ജനാധിപത്യം പുലരാൻ വോട്ടു ചെയ്താൽ മാത്രം പോര
പെരുവഴി ഇളക്കി മറിക്കണം

അറവുമാടുകളും അങ്കക്കോഴികളും അർമാദിക്കുന്ന
ചാനൽ കാഴ്ചകളുടെ പ്രളയം

ആർക്കൊക്കെയോ അറുക്കാൻ വേണ്ടി കഴുത്തു നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവരും
അങ്കക്കലിപൂണ്ട് കൊത്തിപ്പറിക്കുന്ന പോരുകോഴികളും
കളം നിറഞ്ഞാടുമ്പോൾ
ഫൗൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കളിയാകുന്നു ഈ മത്സര൦

ഇപ്പോൾ മാസ്ക്‌ ധാരികൾ ആവുന്നതാണ് ട്രെൻഡ്
അതാകുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഏതാണെന്ന ചോദ്യമൊന്നും ഉയരില്ല
ഇവൻറ് മാനേജ്മെൻറ്കാർക്കും പണി എളുപ്പമാകും
പല തരം മുഖം മൂടികൾ കൊണ്ട് കാര്യം നടത്താം
ഒരേ സമയം പലയിടത്തവതരിക്കാം
ചുളുവിൽ സർവ്വവ്യാപി ആകാം

ഈ പൂരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും
കൈ വിരിച്ച് നെഞ്ച് വിരിച്ച്
പച്ചച്ചിരിയെറിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന

കട്ടൗട്ടുകളുടെ മായാലോകമല്ലെ ബാക്കിയുണ്ടാവൂ

അല്ലെങ്കിലും ശ്രീബുദ്ധന്റെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരല്ലേ നമ്മൾ
സർവ്വം മായാമയം
എല്ലാം വെറും ‘ഷോ’

Saleel M M

My mind, lost in a nostalgic introspection, is a kaleidoscope. The succession of changing figures, scenes and phases is my past and myself. Peeping down it, I find a child following the butterflies and birdcalls in the verdure dreamscapes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *